Tanı

Akut lenfositik lösemi (ALL) tanısında kan ve ilik hücreleri incelenir. Düşük kırmızı hücre ve trombosit sayısı bulgusuna ek olarak, ışık mikroskobuyla "boyalı" kan hücrelerinin incelenmesi lösemik blast hücrelerinin görülmesini sağlar. Bu tanı nerdeyse her zaman lösemik hücreleri gösteren kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisiyle incelenen ilikle doğrulanmaktadır. (Bakınız: Figür 3) Kan ve/veya ilik hücreleri ayrıca aşağıdaki analizler için kullanılır:

Bu incelemeler hastaların ALL alt türlerini saptamada önemlidir. Bu analizlerden bazıları tedavinin etkisini görmek için terapi boyunca ve sonrasında tekrarlanmalıdır.

http://www.kanhastaliklari.org.tr/files/image/ALL_2.jpg

Figür 3: A tablosu lama yerleştirilmiş sağlıklı ilikte oluşan hücrelerin fotoğrafını gösterir ve hücreleri daha belirgin yapmak için boyalarla lekelendirilmiştir. Hücrelerin görüntüsündeki değişkenlik normal iliğin karakteristikleridir. B tablosu ise akut lenfositik lösemisi olan bir hastanın ilik hücrelerinin fotoğrafıdır. Lösemi blast hücrelerinin görüntüsü değişmemiştir.