Nedenler ve Risk faktörleri

ALL genelde hayatın ilk on yılında görülür, ancak sıklık oranı daha yaşlı hastalarda artar.

(Bakınız: Şekil 2)

http://www.kanhastaliklari.org.tr/files/image/ALL_1.jpg

ALL nedenleri açık değildir. Bir kaç faktör gelişen hastalığın risk artışıyla bağlantılıdır.

Japonya'da atom bombası patlamasının sağ kalanlarında dikkatlice araştırıldığındaki gibi yüksek doz radyasyona maruz kalma ALL faktörlerinden biridir.

ALL değişik bölgelerde farklı derecelerde oluşur. Yüksek sosyoekonomik gruplarda ve gelişmiş ülkelerde daha yüksek lösemi oranları saptanmıştır. Bunlar ve diğer bulgular, çocukların ilk yaşlarında bakteriyel enfeksiyonlara maruziyetinin azaltım etkisinin çocukluk dönemi ALL riskini artırdığı konusundaki hipoteze ulaştırmıştır. Ancak, elbette bebeklik döneminde bakteriyel enfeksiyonlardan uzak tutulmanın da bebeklerde hayat kurtaran faydaları vardır ve göz ardı edilemez.

Bilim adamları, yaşam tarzı ve çevresel faktörler ile hastalığın mümkün olabilecek bağlantısını araştırmaya devam etmektedir. Araştırmalar, bir kaç karmaşık faktörün kapsanabileceğini savunmaktadır. Hastaları ve ailelerini, bu hastalığı önlemek için ne yapmalıydılar sorusu oldukça endişelendirir. Ne yazık ki, bu soruya bir cevap henüz bulunamamıştır.

Bazı ALL olguları doğum öncesi dönem boyunca oluşan (uteroda) lenfosit mutasyonuna bağlıdır. Genellikle, lösemi bebeklikte ya da doğumdan sonraki bir kaç yıl içinde teşhis edilir. Ancak, bazı olgularda hastalık gözükmeden önce bir kaç yıl geçebilir. ALL ve diğer belirli kanserlerde, doğumdan sonra ilaveten genetik anormalliklerin olduğu görülmüştür. Bu da uteroda, çocukluk ALL olgularından daha fazla mutasyon olduğundan hastalığı tetiklemek için kontrolsüz hücre gelişimine neden olur.